Saturday, November 12, 2011

Detroit's Black Bottom Community Video
Black Bottom, Detroit - Wikipedia

Detroit:: The Black Bottom Community (Images of America) Amazon

h/t Artist Sandra Heading -Marchand

No comments: